ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 51383 | Fide: 42107938 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1397 0
2023Α 1397 0
2022B 1397 3
2022A 1407 0
2021B 1407 0
2021A 1407 0
2020B 1407 0
2020A 1407 1
2019B 1366 5
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -