ΣΑΒΒΑΝΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 51396, Fide: 25889656

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 963 0
2020B 963 0
2020A 963 0
2019B 963 0
2019A 933 6
2018B - 3
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι