ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 51401 | Fide: 42106419 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι