ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 51411 | Fide: 25896890 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1074 0
2023Α 1074 0
2022B 1074 0
2022A 1074 1
2021B 1025 0
2021A 1025 0
2020B 1025 3
2020A 1087 5
2019B 1121 0
2019A 1121 5
2018B 1168 6
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -