ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 51413 | Fide: 42108802 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1561 39
2023Α 1575 40
2022B 1310 34
2022A 1196 16
2021B 1242 12
2021A 1187 0
2020B 1187 12
2020A 1192 6
2019B 1072 12
2019A 963 14
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -