ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 51413, Fide: 42108802

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1187 12
2020A 1192 6
2019B 1072 12
2019A 963 14
2018B - 4
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -