ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 10/2007, ΕΣΟ: 51415, Fide: 42105838

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 4
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -