ΒΙΑΝΙΤΑΚΗ ΜΙΧΑΕΛΑ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51422, Fide: 25891456

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 9
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι