ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 51426, Fide: 25897446

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 3
2020A - 2
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -