ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 51438 | Fide: 42119014 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1048 0
2023Α 1048 0
2022B 1048 10
2022A 992 5
2021B 958 5
2021A 914 0
2020B 914 1
2020A 919 8
2019B 895 4
2019A 830 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -