ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 51438, Fide: 42119014

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 914 0
2020B 914 1
2020A 919 8
2019B 895 4
2019A 830 5
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -