ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51441, Fide: 25895958

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1133 8
2020A 1095 19
2019B 959 14
2019A 951 18
2018B 830 4
2018A 830 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -