ΣΑΜΨΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51441 | Fide: 25895958 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1148 19
2023B 1147 10
2023Α 1105 36
2022B 1360 32
2022A 1082 21
2021B 1078 16
2021A 1133 0
2020B 1133 8
2020A 1095 19
2019B 959 14
2019A 951 18
2018B 830 4
2018A 830 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -