ΚΡΙΕΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 51448 | Fide: 42107865 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 8
2019B - 0
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι