ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 04/2010, ΕΣΟ: 51450 | Fide: 25884280 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1288 16
2023B 1352 0
2023Α 1352 28
2022B 1287 17
2022A 1220 12
2021B 1154 14
2021A 941 0
2020B 941 9
2020A 868 17
2019B 849 6
2019A 830 11
2018B 830 0
2018A 830 7
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -