ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 51454, Fide: 42115906

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -