ΓΙΑΜΟΥΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 04/2012, ΕΣΟ: 51454 | Fide: 42115906 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 979 3
2023Α 939 5
2022B 911 0
2022A 911 13
2021B 966 8
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -