ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΔΩΡΟΘΕΑ

Η/Γ: 02/2006, ΕΣΟ: 51459, Fide: 42118220

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -