ΚΟΤΣΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 51462 | Fide: 42108900 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 898 0
2023Α 898 0
2022B 898 0
2022A 898 0
2021B 898 0
2021A 898 0
2020B 898 0
2020A 898 5
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -