ΚΟΤΣΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 51462, Fide: 42108900

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 898 0
2020A 898 5
2019B - 0
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -