ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51464 | Fide: 42101131 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1031 0
2023Α 1031 5
2022B 1036 0
2022A 1036 5
2021B 1013 1
2021A 1016 0
2020B 1016 0
2020A 1016 8
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -