ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51464, Fide: 42101131

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1013 1
2021A 1016 0
2020B 1016 0
2020A 1016 8
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -