ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 51469 | Fide: 42104122 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1297 22
2023Α 1019 5
2022B 975 7
2022A 1028 4
2021B 998 7
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -