ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 51469 | Fide: 42104122 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1028 4
2021B 998 7
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 1
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -