ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 51470 | Fide: 42115957 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 808 2
2023B 814 4
2023Α 827 1
2022B 830 0
2022A 830 7
2021B - 3
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -