ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΘΩΜΑΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 51471 | Fide: 42104149

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1127 6
2021A 1120 0
2020B 1120 0
2020A 1120 0
2019B 1120 5
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -