ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 51484 | Fide: 42119600 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 969 0
2022A 969 0
2021B 969 0
2021A 969 0
2020B 969 0
2020A 969 0
2019B 969 0
2019A 969 8
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -