ΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/1969, ΕΣΟ: 51494 | Fide: 42101867 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 0
2023Α 800 0
2022B 800 0
2022A 800 0
2021B 800 0
2021A 800 0
2020B 800 0
2020A 800 0
2019B 800 7
2019A 801 0
2018B 801 4
2018A 887 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -