ΓΕΡΟΜΗΤΡΟΥ ΖΩΗ

Η/Γ: 07/2005, ΕΣΟ: 51496 | Fide: 25885774 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 849 0
2021B 849 0
2021A 849 0
2020B 849 0
2020A 849 0
2019B 849 0
2019A 849 4
2018B 830 0
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -