ΜΗΤΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Η/Γ: 07/1986, ΕΣΟ: 51500 | Fide: 25898566 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1008 0
2023Α 1008 3
2022B 1014 0
2022A 1014 0
2021B 1014 0
2021A 1014 0
2020B 1014 0
2020A 1014 7
2019B 968 6
2019A 950 3
2018B 953 5
2018A 981 22
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -