ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 51505 | Fide: 42100100 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 873 0
2023B 873 0
2023Α 873 0
2022B 873 0
2022A 873 0
2021B 873 0
2021A 873 0
2020B 873 1
2020A 896 4
2019B 911 6
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -