ΜΑΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΘΕΟΦΙΛΗ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 51508 | Fide: 42117593 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 962 0
2023Α 932 10
2022B 965 0
2022A 965 3
2021B 989 5
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -