ΜΑΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ-ΘΕΟΦΙΛΗ

Η/Γ: 06/2011, ΕΣΟ: 51508, Fide: 42117593

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -