ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51510 | Fide: 42101727 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 856 0
2023Α 856 0
2022B 856 0
2022A 856 0
2021B 856 0
2021A 856 0
2020B 856 0
2020A 856 6
2019B 835 3
2019A 830 9
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -