ΣΙΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Η/Γ: 04/2009, ΕΣΟ: 51510, Fide: 42101727

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 856 0
2020B 856 0
2020A 856 6
2019B 835 3
2019A 830 9
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -