ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ

Η/Γ: 08/1978, ΕΣΟ: 51514, Fide: 42101077

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1103 0
2021A 1103 0
2020B 1103 0
2020A 1103 8
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -