ΝΗΣΙΑΝΑΚΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 51519 | Fide: 42101093

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 0
2019B 830 6
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -