ΜΕΣΣΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Η/Γ: 03/1993, ΕΣΟ: 51521 | Fide: 42101107 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1047 0
2022A 1047 0
2021B 1047 0
2021A 1047 0
2020B 1047 0
2020A 1047 0
2019B 1047 0
2019A 1047 7
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -