ΠΑΓΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Η/Γ: 12/2005, ΕΣΟ: 51523 | Fide: 42104726 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 917 7
2023B 891 0
2023Α 891 0
2022B 891 11
2022A 824 5
2021B 800 6
2021A 805 0
2020B 805 0
2020A 805 12
2019B 910 10
2019A 830 11
2018B 830 3
2018A 830 6
Παλαιότερα -

Σύλλογοι