ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ

Η/Γ: 02/1977, ΕΣΟ: 51524, Fide: 25852876

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1312 1
2020A 1315 6
2019B 1264 3
2019A 1260 10
2018B 1167 1
2018A 1192 6
Παλαιότερα -

Σύλλογοι