ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΛΚΑΙΟΣ

Η/Γ: 02/1977, ΕΣΟ: 51524 | Fide: 25852876 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1300 0
2023Α 1300 0
2022B 1300 0
2022A 1300 0
2021B 1300 1
2021A 1312 0
2020B 1312 1
2020A 1315 6
2019B 1264 3
2019A 1260 10
2018B 1167 1
2018A 1192 6
Παλαιότερα -

Σύλλογοι