ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1993, ΕΣΟ: 51525, Fide: 25804200

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι