ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1993, ΕΣΟ: 51525 | Fide: 25804200 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A - 0
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι