ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1980, ΕΣΟ: 51528, Fide: 25899023

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1001 0
2020B 1001 0
2020A 1001 0
2019B 1001 0
2019A 1001 0
2018B 1001 0
2018A 1001 7
Παλαιότερα -

Σύλλογοι