ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 02/1980, ΕΣΟ: 51528 | Fide: 25899023 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1001 0
2023B 1001 0
2023Α 1001 0
2022B 1001 0
2022A 1001 0
2021B 1001 0
2021A 1001 0
2020B 1001 0
2020A 1001 0
2019B 1001 0
2019A 1001 0
2018B 1001 0
2018A 1001 7
Παλαιότερα -

Σύλλογοι