ΒΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 01/2004, ΕΣΟ: 51529 | Fide: 25864572 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1416 4
2022A 1444 0
2021B 1444 6
2021A 1449 0
2020B 1449 11
2020A 1447 12
2019B 1450 17
2019A 1351 23
2018B 1238 15
2018A 1221 16
Παλαιότερα -