ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 51531, Fide: 42106486

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 922 7
2021A 933 0
2020B 933 0
2020A 933 11
2019B 852 7
2019A 832 9
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -