ΜΑΝΙΑΔΑΚΗ ΜΥΡΤΩ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 51531 | Fide: 42106486 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 965 0
2023Α 935 0
2022B 935 1
2022A 938 4
2021B 922 7
2021A 933 0
2020B 933 0
2020A 933 11
2019B 852 7
2019A 832 9
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -