ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 51534 | Fide: 42104998 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1009 0
2022B 979 0
2022A 979 5
2021B 859 0
2021A 859 0
2020B 859 9
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι