ΜΑΝΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Η/Γ: 12/2010, ΕΣΟ: 51534, Fide: 42104998

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 859 0
2020B 859 9
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι