ΜΠΑΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 51535 | Fide: 25891413 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 838 3
2022B 830 0
2022A 830 5
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 7
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι