ΜΠΑΡΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 51535, Fide: 25891413

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 830 0
2020B 830 7
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι