ΜΠΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 51536 | Fide: 25891421

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1298 10
2021B 1146 0
2021A 1146 0
2020B 1146 9
2020A 1042 3
2019B 1028 2
2019A 1060 8
2018B 1121 9
2018A - 3
Παλαιότερα -

Σύλλογοι