ΧΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η/Γ: 02/2010, ΕΣΟ: 51539 | Fide: 42101646 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 980 0
2023Α 980 0
2022B 980 0
2022A 980 0
2021B 980 5
2021A 936 0
2020B 936 4
2020A 913 5
2019B 907 10
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -