ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/1992, ΕΣΟ: 51540, Fide: 42101301

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 1
2018A - 1
Παλαιότερα -