ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 02/2011, ΕΣΟ: 51544, Fide: 25897306

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι