ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 51553, Fide: 42112826

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι