ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

Η/Γ: 11/2012, ΕΣΟ: 51553 | Fide: 42112826 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 971 5
2023B 901 13
2023Α - 3
2022B - 3
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι