ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ

Η/Γ: 12/2009, ΕΣΟ: 51554, Fide: 25891669

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι