ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ

Η/Γ: 09/2007, ΕΣΟ: 51557 | Fide: 25895052 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1511 7
2023B 1488 12
2023Α 1476 15
2022B 1376 9
2022A 1175 0
2021B 1175 0
2021A 1175 0
2020B 1175 0
2020A 1175 0
2019B 1175 0
2019A 1175 6
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -