ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 51559, Fide: 25855930

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 2
Παλαιότερα -

Σύλλογοι