ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51568, Fide: 42105293

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1072 0
2020A 1072 21
2019B 1126 26
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -