ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 03/2011, ΕΣΟ: 51568 | Fide: 42105293 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1767 40
2023Α 1699 24
2022B 1534 40
2022A 1620 29
2021B 1702 48
2021A 1072 0
2020B 1072 0
2020A 1072 21
2019B 1126 26
2019A - 2
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -