ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 51569, Fide: 42101832

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 825 0
2020B 825 1
2020A 839 5
2019B - 3
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 0
Παλαιότερα -