ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 03/2010, ΕΣΟ: 51569 | Fide: 42101832 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 825 0
2023Α 825 0
2022B 825 0
2022A 825 0
2021B 825 0
2021A 825 0
2020B 825 1
2020A 839 5
2019B - 3
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 0
Παλαιότερα -