ΜΑΥΡΟΥΛΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 51576 | Fide: 25897713

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1105 0
2021B 1105 0
2021A 1105 0
2020B 1105 0
2020A 1105 0
2019B 1105 18
2019A 1041 23
2018B 922 17
2018A - 0
Παλαιότερα -