ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Η/Γ: 01/2006, ΕΣΟ: 51583, Fide: 42102057

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 942 7
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 3
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -