ΖΑΡΚΑΔΑ ΑΘΗΝΑ ΕΛΠΙΔΑ

Η/Γ: 01/2001, ΕΣΟ: 51586 | Fide: 25890239 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1254 3
2023B 1265 6
2023Α 1227 13
2022B 1271 9
2022A 1193 11
2021B 1165 7
2021A 1179 0
2020B 1179 0
2020A 1179 9
2019B 1223 25
2019A 1013 11
2018B 1055 22
2018A - 0
Παλαιότερα -